Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 NGÀY 10-10-2021

THÁNG 10/2021 Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, Cán bộ viên ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 21/9/2021 : 49

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 19-09-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 19-09-2021 Thời gian:  -Chủ nhật: Ngày 19/09/2021 Thời gian: Ca 1:Từ 13h30 - 15h30 Ca 2: Từ 16h00 - 18h00 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 18/9/2021 : 99

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ TIN THEO TT03 LỚP TT03-2021-22

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-22 CÁC LỚP HỌC ONLINE THEO ĐƯỜNG LINK ĐÃ GỬI QUA SMS ĐẾN TỪNG HỌC VIÊN HỜI GIAN: Chi tiết xem trên FI...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 14/9/2021 : 186

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 NGÀY 19-09-2021

  THÁNG 09/2021 Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, Cán bộ v...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/8/2021 : 512

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 29-08-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 29-08-2021 Thời gian:  -Chủ nhật: Ngày 29/08/2021 Thời gian: Ca 1:Từ 13h30 - 15h30 Ca 2: Từ 16h00 - 18h00 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 28/8/2021 : 296

: citad

Chi tiết