Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 27/06/2021)

THÁNG 06/2021 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 27/06/2021) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượn...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 14/6/2021 : 134

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 13-06-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 13-06-2021 Thời gian:  -Chủ nhật: Ngày 13/06/2021 Thời gian: Ca 1:Từ 7h30 - 9h30 Ca 2: Từ 10h00 - 12h00 Ca ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 11/6/2021 : 443

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ TIN THEO TT03 LỚP TT03-2021-13, TT03-2021-14, TT03-2021-15

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-13; TT03-2021-14; TT03-2021-15 CÁC LỚP HỌC ONLINE THEO ĐƯỜNG LINK ĐÃ GỬI QUA SMS ĐẾN TỪNG HỌC VIÊN HỜI GIAN: C&aac...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 9/6/2021 : 150

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 6-06-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 6-06-2021 Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 6/06/2021 Thời gian: Ca 1:Từ 13h30 - 15h30 Ca 2: Từ 16h00 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 4/6/2021 : 225

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-11; TT03-2021-12 ( DK ĐỢT THI 30-05-2021)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-11; TT03-2021-12 CÁC LỚP HỌC ONLINE THEO ĐƯỜNG LINK ĐÃ GỬI QUA SMS ĐẾN TỪNG HỌC VIÊN HỜI GIAN: Các buổi t...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 25/5/2021 : 267

: citad

Chi tiết