THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP THI CC TIN LƠP TT03-2024-06

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN LỚP TT03-2024-06

LỚP BỒI DƯỠNG ÔN TẬP, THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

(Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

LỊCH BỔ TÚC KIẾN THỨC (Sĩ số 30 , Tối 5,6,Tối 7)

Thứ 5(13/06/2024): 19h30-22h00

 
Thứ 6(14/06/2024): 19h30-22h00  
Thứ 7(15/06/2024): 19h00-20h45  
Dự kiến thi Chiều Chủ nhật(16/06/2024): 14h30-16h30 ( chi tiết sẽ thông báo sau)  
   

Liên hệ: 0223833228; 098384981.