PHỐI HỢP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦY NGUYÊN

Ngày 09.03.2021, Tại Công Ty Điện Lực Thủy Nguyên Hải Phòng, diễn ra buổi khai giảng khóa học Nâng Cao Nghiệp Vụ Công Nghệ Thông Tin, đây là khóa học đào tạo phối hợp giữa Trung Tâm Ứng Dụng và Phát triển Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Hàng Hải Việt Nam (#CITAD) với Công Ty Điện Lực Thủy Nguyên Hải Phòng. Đến dự có đồng chí Phó Giám Đốc Điện Lực Thủy Nguyên, Đồng chí Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính, Phó Giám Đốc Trung Tâm CITAD cùng cán bộ trung tâm và các bạn học viên! Buổi khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp, chúc các học viên học tập tốt, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao!